Herstart loopgroepen

# We mogen weer lopen!

Herstart loopgroepen

We mogen weer in groepsverband gaan lopen en zullen daarom vanaf maandag 17 januari weer met de maandaggroep beginnen en vanaf woensdag 19 januari met de woensdaggroepen.

De garderobe van de sporthal aan de Heemradenlaan 130 in Apeldoorn de Maten is weer open voor ons. Draag als je naar binnen wilt een mondkapje.

We verzamelen weer buiten.

We hopen dat jullie weer allemaal van de partij zullen zijn.