Disclaimer

# Deelname op eigen risico

Eigen risico 

Deelname aan alle activiteiten van Loopsport Matenpark geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Stichting Sportieve Recreatie Apeldoorn, Loopsport Matenpark, alsmede de door haar aangestelde loopbegeleiders, kunnen door de deelnemers derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van eigendom of schade voortvloeiende uit een ongeval, letsel of anderszins, van welke aard dan ook, ten gevolge van deelname aan de door haar georganiseerde, uitgevoerde en of begeleide activiteiten.